Hoş Geldiniz

TÜBİTAK 4004- Biyoteknolojinin Renkleri Projesi

Eğitim Noktaları

Konaklama Oteli

Konaklama

Proje katılımcıları Tekirdağ Ramada By Wyndham’da 2 kişilik odalarda konaklanacaktır. 

Konaklama Oteli Adres Bilgileri için tıklayınız..

Eğitmenler

Alanında Uzman Kodromuz ve Rehberlerimiz

PROJE EKİBİ

 

Proje Yürütücüsü Uzman
Uzm. Mete Arslan KONAK Doç. Dr. Hikmet SÜRMELİ


            
 

Prof. Dr Belgin ELİPEK
Trakya Üniversitesi
Sarı-Kahve Biyoteknoloji: Çevre

Prof. Dr. Sezen ARAT
Namık Kemal Üniversitesi 
Hayvansal Biyoteknoloji
Doç. Dr. Semra HASANÇEBİ
Trakya Üniversitesi
Gen ve Genom Organizasyonu
Doç. Dr. Behiye Banu BİLGEN
Namık Kemal Üniversitesi
Yeşil Biyoteknoloji

 

Doç. Dr. Hasan Murat VELİOĞLU
Namık Kemal Üniversitesi
Gıda Biyoteknolojisi; Klasik Fermantasyon ve Proses Teknolojisi
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet YABAŞ
Trakya Üniversitesi
Kırmızı Biyoteknoloji; Tıbbi Genetik ve Gen Terapi
Doç. Dr. Hikmet SÜRMELİ
Mersin Üniversitesi
Sosyo-Bilimsel Konular; Etik
Uzm. Dr. Çağdaş MERİÇ
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
Kırmızı Biyoteknoloji; Adli Tıp Uygulamaları

 

Uzm. Dr. Gökmen ÖZCEYLAN
Tekirdağ Reşadiye ASM
Siyah Biyoteknoloji
Dr. Öğr. Üyesi Sefer DEMİRBAŞ
Namık Kemal Üniversitesi
Yeşil Biyoteknoloji; Bitki Doku Kültürü Tekniği
Dr. Öğr. Üyesi Necmi BEŞER
Trakya Üniversitesi
Yeşil-Mor Biyoteknoloji; GDO ve Biyogüvenlik
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Mtinnam
Ankara Üniversitesi
Biyoteknoloji Yarını; Drama

 

MSc. Tuğba DEMİRER
Manisa Celal Bayar Üniversitesi-MEB
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri; Biyoteknolojide Bilimsel Senaryo
MSc. İpek Yüksel GÖZLER
Üsküdar Üniversitesi 
Sanal Laboratuvar Uygulamaları
Arş. Gör. Dr. Raziye IŞIK
Namık Kemal Üniversitesi
Üst Düzey Laboratuvar Etkinlikleri; Bitkilerden DNA İzolasyonu

Dr.Öğr.Üyesi Hatice Palüzar 
Trakya Üniversitesi
Biyodizel Üretimi

 

Fen Bilgisi Öğrt. Melih MELLEÇ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri
Fen Bilgisi Öğrt. Mustafa İsmet YAĞCI
Atlas Koleji
Giyilebilir Teknoloji
Paramedik Hakan AKBALIK
İstinye Üniversitesi
Sağlık Personeli

 

 

Hamdiye ASLANBOĞA
T.C. Haliç Üniversitesi

REHBER

Hilal ASLANBOĞA
Arel Üniversitesi

REHBER

Aleyna ÖZTÜRK
Üsküdar Üniversitesi

REHBER

Semi MEMEDİ
Trakya Üniversitesi

REHBER

 

 

Elçin YILDIRIM
Trakya Üniversitesi

REHBER

Selen YATKIN
Namık Kemal Üniversitesi

REHBER

Büşra ULUCUTSOY
Namık Kemal Üniversitesi

REHBER

Alperen Dilekli
Trakya Üniversitesi

REHBER

                         

 

   

 

Amaçlar

Proje Amaçları

Projemiz sayesinde fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları, biyoetik, biyogüvenlik, sosyobilimsel konulardaki eksikliklerini minimum seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda yenilikçi, interaktif, web tabanlı, kolay uygulanabilir teorik veya uygulamalı etkinlikler sayesinde bilgi, belge, doküman, deney, okul dışı materyal geliştirme ihtiyaçlarının karşılanacağı düşünülmektedir.

Fen bilgisi öğretmenlerinin bilgi, tutum, beceri ve kavrayışındaki artışlar direk olarak öğrencileri ve dolaylı olarak toplumu etkileyecektir. Buradan yola çıkarak projemizin gelecek yüzyılı etkileyecek olan biyoteknoloji ve uygulamalarının teorikten pratiğe dönüştürülerek somutlaştırılması, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamalarının sunduğu olanakların kavranması, bunların toplum tarafından anlaşılması, doğru öğrenilmesi, kapsam ve sınırlılıklarının anlaşılması, kavram yanılgılarının giderilmesi, sağlıklı analiz, sentez ve değerlendirmelerde bulunulması ve bu konudaki yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi, okuryazarlık seviyelerinin arttırılması, okulda uygulanacak deney, etkinlik bilgilerinin arttırılması, eğitimde web 2.0 araçları kullanımının artırılması açısından son derece önemlidir.

Biyoteknoloji, ekolojik, tarımsal, endüstriyel ve tıp gibi pek çok alandaki sorunların çözülmesinde yüksek potansiyele sahip bir bilim dalıdır. Geleceği inşa edecek nesillerin bu teknolojiyi tanıması ve sunduğu olanakları kavraması yenilikçi ürün ve çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda TÜBİTAK4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrı amaçlarına uygun olarak projenin amacı; Fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve alt dalları hakkında bilgi ve kavrama yeteneklerinin, tutumlarının, biyoetik görüşlerini, laboratuvar yapma becerilerinin, bilimsel okul yazarlık seviyelerinin arttırılmasıyla birlikte bilime ve bilim insanına olan bakış açılarını geliştirmek amaçlanmaktadır.

 Bu kapsamda alt amaçlarımız şunlardır:

1) Fen bilgisi öğretmenlerine laboratuvar alanlarını bizzat kullandırarak bilginin yaparak ve yaşayarak öğrenilmesini sağlamak, biyoteknolojik kavramları, süreçleri anlamasını, uygulamasını sağlamak ve kalıcılığını arttırmak. Katılımcıların bu laboratuvarlarda disiplinler arası düşünme ve sorun çözme becerisini geliştirmek.

2) Fen bilgisi öğretmenlerinin yaşayan, değişen ve gelişen bilim uygulamalarını yaparken iş birliği içerisinde çalışma, inisiyatif kullanabilme, problemleri tanımla, alternatif çözüm üretme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak.

3) Katılımcılara disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak ve disiplinler arası çalışmaların yaşamın bir parçası olduğunu görmelerini sağlamak.

4) Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, mühendislik gibi farklı bilim dallarında yaparak yaşayarak ve bilginin doğasını kavrayarak öğrendiklerini gerçek yaşamlarında kullanabilen ve bilgiyi üreten bilim insanlarının yetişmesine öncülük etmek

5) Bilimsel bilgiyi hedef kitlemize görsel, uygulamalı laboratuvarlar ile basit ve eğlenceli bir tarzda sunabilmek, Katılımcıların farklı disiplinlerden bilim insanları ile etkileşimini sağlamak ve bilim insanına yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak

6) Katılımcıların, bilimsel bakış açısını gelişmesini ve biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve alt dallarındaki tartışmalara katılabilir seviyeye gelmelerine olanak sağlamak.

7) Katılımcıların, kendi öğretim ortamlarındaki öğrencilerle uygulayabilecekleri öğrenci merkezli, etkileşimli, kolay, eğlenceli deney ve uygulamaları öğrenmelerini sağlamak

8) Hedef kitlemizin laboratuvar şartlarında deney tasarlayabilme, yürütebilme, sonuçlandırma ve raporlama becerilerinin artması ve laboratuvar tecrübelerinin pekişmesini sağlamak

9) Katılımcıların güçlü yanlarını keşfedip farklı disiplinlerden edinmiş olduğu bilgileri kullanarak, hayal dünyasını harekete geçirerek yaratıcılık becerilerini geliştirmek.

10) Etkileşimli ve eğitici drama uygulamaları ile zenginleştirilmiş biyoteknoloji eğitim formatımızda, katılımcıların birey olarak değil grup olarak çalışma, kendilerini ve başkalarını anlama becerilerini geliştirmek

11) Hedef kitlemizin biyoteknoloji ve genetik mühendisliğine yönelik yeni çalışma ve projeler üretmesine önderlik etmek

Eğitim Konuları ve Program

Eğitimler

 

Drama, genellikle kurgusal bir esere dayanan ve oyuncular tarafından canlandırılan bir anlatı türüdür. Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek öyküleştirmektir.
Biyoteknolojik konuların işlendiği drama etkinliğimizde, konuların katılımcılarımızın yaratıcılıklarıyla harmanlanarak işlenmesi ve farklı bakış açılarıyla aktarılması hedeflenmektedir.

Bilim ve Teknolojinin ürün sürecine bağlı olarak ortaya çıkan, merkezinde etik ve ahlaki anlamları barındıran sosyal ikilemleri ve tartışmaları ifade etmektedir. Biyoteknolojik çalışmalar sonucu tartışma konusu olabilecek, klonlama, kök hücre araştırmaları, alternatif yakıtlar, GDO, çevresel problemler gibi konular etik kurallar çerçevesinde irdelenmektedir.
Etik, yapılması istenen eylemlere sorular soran, neyin değerli neyin değersiz olduğu, hangi eylemlerin yapılmasının doğru, hangilerinin doğru olmadığı, doğru eylemin ve adaletin ne olduğu gibi soruları sorma faaliyetidir.


 
DNA izolasyonu, kısa bir tanımla DNA’nın normalde bulunduğu hücreden, ortamdan ya da virüsten uzaklaştırılması işlemidir. Bu işlem genellikle çevrede bulunan bakteri ve virüsleri tespit etmek, hastalık ve genetik bozuklukları teşhis etmek için kullanılan yöntemlerde kullanılan ilk adımdan birisidir
PCR - Polimeraz zincirleme tepkimesi, DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. Metot basitçe tüp içerisinde nükleik asitlerin uygun koşullarda çoğaltılması esasına dayanmaktadır.
Elektroforez, dış bir elektrik alanın etkisi ile yüklü bir parçacığın çözelti içerisinde yönlendirilmesidir. Bu yöntemde uygulanan potansiyel farktan dolayı oluşan elektrik alan etkisi ile kılcal kanalda bir iyon akışı meydana gelir.
Elektroforetik analiz elektriksel bir alanda, ortamda çözünmüş moleküllerin elektrik yüklerine göre göç etmeleri prensibine dayanır. Bu göç hızı molekülün büyüklüğüne, yapısına, ortamın yoğunluğuna, iyonik kuvvete ve uygulanan akıma bağlı olarak değişmektedir. Kullanılan molekülün jel üzerindeki yerini belirlemek için ortamda UV ışığı altında floresan etki gösteren etidyum bromürün (EB) veya benzeri bir ışıyıcı maddenin bulunması gerekmektedir.
Web 2.0 ilk olarak O’Reilly Media tarafından 2004’de kullanılmıştır ve Mono internet olarak kullanılan web 1.0’ın yerini almıştır. Web 1.0 da bütün veri paylaşımları tek bir ana bilgisayardan diğer kullanıcılara ulaşırken, Web 2.0’da paylaşım bütün kullanıcılar arasında gerçekleşmektedir. Bu durum iletişim , veri paylaşımı, sosyal medya araçlarının gelişimine yol açmış ve Eğitim, Ekonomi, Bilim ve projelere global boyutlar kazandırmıştır ve bilgi üretiminin ve paylaşımının hızlanmasına yardımcı olmuştur. Web 2.0, kullanıcıların içerik geliştirebildiği, birbirleriyle işbirliği yapabildiği, kullanıcılar arasında bilgi ve fikir alışverişini destekleyen ikinci kuşak web platformu olarak tanımlanmaktadır.
Siyah Biyoteknoloji: Biyolojik savaş ve biyo-terörizm üretimini içerir. Patojenik, virülan ve dirençli mikroorganizmaları araştırır, biyolojik silahlara dönüştürür veya zararlı etkilerini giderir.
Biyolojik silah, ölümcül veya basitçe etkisiz hale getirilebilen hastalıkların yayılmasıyla orduları veya düşman popülasyonlarını zayıflatmak amacıyla organizmaları kullanan bir silahtır.
Kırmızı Biyoteknoloji: Tıp ve insan sağlığı konusunda uzmanlaşan bu dal; gen terapisi, rekombinant aşılar, biyofarmasötikler, insanın zarar görmüş veya işlevini yitirmiş organ ve dokuları için yapay organ ve doku üretimi gibi sağlık alanındaki pek çok biyoteknolojik gelişmeyi kapsamaktadır. Yeni ilaç geliştirme (özellikle kanser ilaçları), tanı koyma (DNA çipleri, biyosensörler) gibi alanlarda önemini her geçen gün artırmaya devam etmektedir.
Tıbbi genetik, kısaca, genetiğin tıbba uygulanmasıdır. Tıbbi genetik, genel olarak, kalıtımsal varyasyonun, insan sağlığı ve hastalıklarıyla ilişkilerini araştırmaktadır. İnsan genetik hastalıklarına ilişkin kalıtımı, hasta ailelerindeki "ayrışım"ı inceler. Bu yolla, tedavi biçimlerini sağlamak amacıyla, insan hastalıklarından sorumlu mutasyonları tanımlamaya çalışır.

Sarı Biyoteknoloji: Sarı biyoteknoloji, biyoteknolojinin gıda üretiminde, örneğin fermantasyon yoluyla şarap, peynir ve bira yapımında kullanılması anlamına gelir. Böceklere uygulanan biyoteknolojiye atıfta bulunmak için de kullanılmıştır. Bu, zararlı böceklerin kontrolü için biyoteknolojiye dayalı yaklaşımları, araştırma için aktif bileşenlerin veya böcek genlerinin karakterizasyonu ve kullanımını veya tarım ve tıpta uygulama ve diğer çeşitli yaklaşımları içerir.

Kahverengi Biyoteknoloji: Kurak topraklar ve çöller üzerinde yoğunlaşan bu dal GMO teknolojisini kullanarak, düşük yağışlı bölgelerde yüksek değerli ticari ürünler yetiştirmek için gelişmiş tohumların ve hastalıksız yüksek kaliteli bitkilerin kullanılmasıyla yararlı bir etki yaratılabilmesini amaçlar. Özellikle çöl bitkilerinin yetiştirilmesi, tuzlu tarım ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve su, atık su ve diğer su kaynaklarının rasyonel kullanımı ile yakından ilgilenmektedir.

Gıda biyoteknolojisi mikroorganizma, bitki ve hayvanlar gibi canlı organizmaların, bu organizmalardan izole edilen metabolitlerin (örneğin enzimler) yeni gıda ürünleri ve katkı maddeleri eldesinde kullanımları; gıda işleme tekniklerinin geliştirilmesi, gıdalarda genetik modifikasyon uygulamaları ve gıda güvenliği açısından irdelenmesi, hızlı gıda analiz teknikleri konularını kapsamaktadır.

Klasik fermantasyon ya da mayalanma, bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır. Fermantasyon anaerobik şartlarda, yani oksidatif fosforilasyon olamadığı durumlarda, glikoliz yoluyla ATP üretimini sağlayan önemli bir biyokimyasal süreçtir.
Tıp ve insan sağlığı konusunda uzmanlaşan bu dal; gen terapisi, rekombinant aşılar, biyofarmasötikler, insanın zarar görmüş veya işlevini yitirmiş organ ve dokuları için yapay organ ve doku üretimi gibi sağlık alanındaki pek çok biyoteknolojik gelişmeyi kapsamaktadır. Yeni ilaç geliştirme (özellikle kanser ilaçları), tanı koyma (DNA çipleri, biyosensörler) gibi alanlarda önemini her geçen gün artırmaya devam etmektedir.
Adli Tıp, yaralanma, ölüm ya da hukuki sonuçlanan durumlara ait adli soruşturmalarda olayların tıbbi yönlerini açığa kavuşturan, olaya etki eden kurban, şüpheli ve olaydan etkilenen üçüncü şahısların tıbbi durumunu dökümante etmek ve bu kapsamdaki haklarının korunmasını sağlamak için uzman hekimlerce rapor edilen adli bir bilim dalıdır. Adli Tıp uygulamaları da kırmızı biyoteknolojinin çalışma alanları içerisinde bulunmaktadır.

Yeşil Biyoteknoloji: Tarımı olumlu yönde etkileyen gelişmelere odaklanan bu dal, genetik veya geleneksel biyoteknolojik uygulamaları kullanarak biyotik ve abiyotik strese karşı daha dirençli yeni mahsullerin üretilmesini sağlarken ayrıca çevre dostu biyogübrelerin uygulanmasını ve biyopestisidlerin kullanılmasını sağlayan teknolojileri kullanır.


Mor Biyoteknoloji: Mor biyoteknoloji, biyoteknolojil gelişmeler sonucu ortaya çıkan ahlaki ikilemler ve etik tartışmalarını konu almaktadır. Bu problemlerin düzenlenmesi ve çözülmesine yönelik tartışma için bir platformun düzenlenmesi ve oluşturulmasını amaçlar. Bu aynı zamanda biyogüvenliği ve belirli teknolojilerin (gen terapisi, hayvan testleri vb.) ahlaki etkilerini de içermektedir.

Bir gen, belli bir molekül üretimi için gereken yönergeleri içeren ufak bir DNA bölümüdür. Genlerin amacı, bilgi depolamaktır. Her bir gen, bir organizmaya gereken belirli proteinlerin inşası için gereken bilgiyi taşır.
Genom, bir organizmanın DNA molekülleri yani genetik yönergelerinin bütünüdür. Her genom, ait olduğu organizmayı yapılandırmak ve gelişmesini sağlamak için gereken bilgiye sahiptir. Bedenimiz, milyonlarca hücreden oluşur. Bu hücrelerin her birinde, bizi oluşturmak için gereken yönergeler bulunur; tıpkı bir reçete gibi. İşte bu yönergeler bizim genomumuzdur ve DNA'dan oluşur. Bedendeki her hücre, örneğin bir deri hücresi ya da bir karaciğer hücresi, aynı yönergeler bütününü taşır. Genomdaki yönergeler DNA kodundan oluşur. DNA'nın içinde, canlının büyümesine, gelişmesine ve sağlığına rehberlik eden benzersiz bir kimyasal kod bulunur. Bu kod, DNA'yı oluşturan 4 nükleotit bazın sıralaması ile belirlenir. Bazlar şunlardır: Adenin, sitozin, guanin, timin.
İnsanlar ve aktiviteleri ile ilgili hikayelerdir ancak senaryo tabanlı öğrenme; eğitim hedeflerinin planlı bir şekilde olaylar zinciri içinde bütüncül olarak sunulduğu, günlük ve gerçek yaşam problemleriyle oluşturulan bir yöntemdir. Yöntemin; öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarına, empati yeteneğine, eleştirel düşünme ve karar verme gibi üst düzey becerilerinin gelişmesine olan katkısı da birçok çalışmayla ispatlanmıştır. Bu bağlamda biyoteknoloji; oldukça fazla ikilemi barındıması, gelecekte yaşanması muhtemel birçok gelişmeye açıklığı ve günlük hayatla bağlantısı düşünüldüğünde bilimsel senaryolarla öğretime uygun olan konuların başında gelmektedir.
DNA izolasyonu, kısa bir tanımla deoksiribonükleik asidin yani DNA’nın normalde bulunduğu hücreden, ortamdan ya da virüsten uzaklaştırılması işlemidir. Bu işlem genellikle çevrede bulunan bakteri ve virüsleri tespit etmek, hastalık ve genetik bozuklukları teşhis etmek için kullanılan yöntemlerde kullanılan ilk adımdan birisidir. DNA izolasyonu üç temel adımdan oluşur. Bunlar, lizis, çökeltme ve saflaştırmadır. Lizis işleminde, hücre ve çekirdek, içindeki DNA’yı serbest bırakmak için kırılır. Lizis adımında sonra çökeltme işlemi, DNA’yı çekirdekten ayırır, sonra da DNA’yı ezilmiş hücre parçaları ile karıştırmaktadır. Çökeltme, DNA’yı bu hücresel enkazdan ayırır. Üçüncü aşamada ise saflaştırma gerçekleşir. Saflaştırmada, DNA, sulu fazdan ayrıldığı için, istenmeyen herhangi bir materyali ve hücresel kalıntıları çıkarmak için alkolle durulanabilir.
“Electro” elektrik enerjisi anlamına gelmektedir. “Phoresis” ise, Yunanca “phoros”tan türeyerek içinden taşımak anlamına gelmektedir. Elektroforez uygulamasında moleküller uygulanan elektrik akımı sayesinde agaroz olarak adlandırılan özel bir matriks içerisinde bir yön boyunca taşınırlar. Elektroforez laboratuvarda yüklü moleküllerin separasyonunda kullanılan bir tekniktir. DNA negatif yüklü bir moleküldür. DNA agaroz ya da poliakrilamidden matriksinden geçirilen bir elektrik akımıyla hareket ettirilir ve “yürütme” adı verilir. Jel elektroforezi makromolekülleri (proteinler veya nukleik asitler) moleküler büyüklüklerine, elektrik yüklerine ve diğer fiziksel özelliklerine bağlı olarak birbirinden ayırır.
Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağların veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir. Biyodizel petrol içermez; fakat saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilir. Saf biyodizel ve dizel-biyodizel karışımları herhangi bir dizel motoruna, motor üzerinde herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan veya küçük değişiklikler yapılarak kullanılabilir.
Biyodizel üretiminin çeşitli metodları olmakla birlikte, günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem transesterifikasyon (alkoliz) yöntemidir. Transesterifikasyon reaksiyonunda hammadde olarak kullanılacak yağ, monohidrik bir alkolle (etanol, metanol), katalizör (asidik, bazik katalizörler ile enzimler) varlığında ana ürün olarak yağ asidi esterleri ve gliserin vererek esterleşir. Ayrıca esterleşme reaksiyonunda yan ürün olarak mono ve di-gliseridler, reaktan fazlası ve serbest yağ asitleri oluşur. Biyodizel üretiminde, kanola (kolza), ayçiçek, soya vb. yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağlar, atık kızartmalık yağlar ve hayvansal yağlar ile alkol olarak metanol, katalizör olarak alkali katalizörler (sodyum hidroksit, potasyum hidroksit ve sodyum metilat) tercih edilmektedir.
Günümüzde yaygın olarak bilinen ve kullanılan plastikler petrol ve kömür gibi fosil yakıtlardan elde edilirler. Biyoplastikler ise bitkisel katı ve sıvı yağlar, bitki nişastaları veya mikroorganizmalar gibi yenilenebilir biyolojik kaynaklardan elde edilen plastiklerdir. Biyoplastiklerin pek çok çeşidi biyobozunur özellik gösterir ve doğada zamanla kendiliklerinden çözünerek (bozunarak) doğaya karışırlar. Reçine, kauçuk, selüloz gibi biyoplastiklerin insanlarca kullanımı çok eski tarihlerden beri vardır. Dünyada üretilen biyoplastiğin ana kaynağı mısır, şeker kamışı, patates ve hint yağıdır. Selüloz ve mısır sapı ile hayvan yemi önemli bir hammaddedir.
Bu etkinlikte ise, %3 TiO2 eklenerek dayanıklılığı artırılan ve patatesten elde edilen nişasta bazlı biyobozunur kompozitin (İki veya daha fazla malzemenin makro-düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere sahip malzemelere kompozit malzeme denir.) asit kullanarak biyobozunur üzerindeki etkileri gözlemlenecektir.
PCR (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) DNA içindeki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. PCR yöntemi kısaca DNA replikasyonunun belirli sayıda sürekli tekrar edilmesidir. Bu yöntem ayrıca "in vitro" yani cansız ortamdaki klonlama işlemi olarak da tanımlanabilir. PCR testi bir moleküler tanıma tekniğidir. PCR testi moleküler tanıma teknikleri arasında ilerlemiş ve duyarlılığı fazla olan bir tekniktir. Çok az sayıdaki mikrobu dahi ayırt edebiLdiği için ilerlemiş bir teknik olarak kabul edilebilir.
PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tekniği DNA'nın iki zincirinin yüksek ısıya maruz bırakılarak ayrılmasına yani tek sarmal haline gelmesine, sonrasında sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanarak zincirin uzamasına ve bu döngünün belirli bir sayıda tekrarlanmasına dayananır. Bu sayede bu teknik az sayıdaki mikropları bile çoğaltarak tanınabilir hale getirir.
Tarımı olumlu yönde etkileyen gelişmelere odaklanan bu dal, genetik veya geleneksel biyoteknolojik uygulamaları kullanarak biyotik ve abiyotik strese karşı daha dirençli yeni mahsullerin üretilmesini sağlarken ayrıca çevre dostu biyogübrelerin uygulanmasını ve biyopestisidlerin kullanılmasını sağlayan teknolojileri kullanır. Altın pirinç ise bu alanda verilebilecek iyi örneklerden bir tanesidir. A vitamini prekürsörü olan B-karoten üretimi için; nergis genlerini içeren altın pirincin Asya popülasyonundaki 230 milyondan fazla insanın, A vitamini eksikliği nedeniyle yaşadığı gece körlüğüyle mücadele etmekte ve yaşam kalitelerini arttırmakta yardımcı olabileceği düşünülüyor.

 

Pigeonetics bir oyundur ve öğrencilerin bulmacaları çözmek için mantık stratejilerini kullanmaları gerekecektir. Her bulmacanın başında sunulan ebeveyn havuzu, bulmacayı çözmek için gereken tüm alelleri içerir. Bu oyun ile öğrenci Temel kalıtım yasalarını öğrenecek ve belirtilen özelliklere uyarak doğru genotipli güvercinleri seçip ve karmaşıklığı arttıran 26 bulmacada belirtilmiş bir fenotip ile yavru üretmesi istenecektir.
Bitkilerde DNA izolasyonu, moleküler biyoloji yöntemlerinde çok kritik, önemli ve zaman alan aşamadır. Moleküler genetik çalışmalarında, kantitatif özelliklerin lokuslarının belirlenmesinde (QTL = Quantitative Trait Loci), moleküler markırlar yardımı ile yapılan ıslah çalışmalarında, bitki tür ve çeşitlerinin DNA parmakizlerinin belirlenmesinde yüzlerce örneğin kısa zamanda analiz edilmesi gereklidir. Bitkilerden DNA izolasyonunda başarıda DNA’nın miktarı, kalitesi ve kullanışlılığı önemlidir. Bu güne kadar DNA izolasyonunda pek çok yöntem geliştirilmiştir. DNA izolasyon yöntemleri karşılaştırıldığında, CTAB (cetyltrimethylammonium bromide) yöntemine göre DNA miktarı daha az bulunmasına rağmen düşük bir enzim inhibisyonu gösterdiği için yoğun olarak kullanılan yöntemlerden biridir.
Hayvansal Biyoteknoloji, temel olarak ürün ve hizmet üretmek amacıyla bilimsel ve mühendislik prensiplerinin hayvansal ürünlerin üretilmesi veya işlenmesinde birlikte kullanılması olarak ifade edilebilir. Hayvansal Biyoteknoloji, evcil hayvan türlerinin genetik karakterizasyonu, korunması, üstün verimlilik, hastalıklara ve zararlılara dirençlilik gibi özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla gen veya gen bölgelerinin belirlenmesi, belirlenen gen veya gen bölgeleri ile damızlık seçimi sağlayacak yöntemler geliştirilmesi gibi moleküler tanımlama yöntemlerini, çeşitli proteinleri üretmek üzere memeli hücre kültürü, in vitro embriyo üretimi, kriyobiyoloji, klonlama gibi yardımcı üreme tekniklerini uygulayan ve geliştiren bir bilim dalıdır. Bunun yanı sıra istenen özellikte dirençli veya verimi yüksek hayvanlar elde etmek için embriyoya gen aktarımı ile transgeniklerin oluşturulması son yıllarda hayvansal biyoteknolojinin yoğunlaştığı konulardır.
Karyotip, bir hücredeki kromozomların özdeş çift kromozomlar halinde eşlendikten sonra belli bir düzene göre sıralanmasıdır. Her bireyin kromozom sayısı, şekli ve büyüklüğü onun karyotipini ifade eder. Karyotip çalışmaları bir laboratuvar tekniğidir. Kromozomlar, her hücre çekirdeğindeki iplik benzeri yapılardır ve vücudun genetik planını içerir. Her kromozom binlerce gen içerir. Bu genler, bir kişinin kalıtsal fiziksel özelliklerinden sorumludur ve büyüme, gelişme üzerinde etkilidir. Karyotip analizi kandan ve kemik iliğinden alınan örneklerle yapılabilir. Karyotip Analizinde incelenen kromozomlar A’dan G’ye 7 gruba ayrılır. Erkek ve Kadın olduğunu gösteren cinsiyet kromozomları ise X,Y olarak tanımlanır. Normal karyotip kadında 46 XX, erkekte ise 46 XY’ dir. Kromozomal anormallikler, hem sayısal hem de yapısal değişiklikleri içerir.
Karyotiplendirme çalışmaları, ileride genetik bir hastalığa neden olabilecek kromozom anomalisini tespit etmek için de yapılabilmektedir. Kromozomlar 5 özelliğine bakılarak değerlendirilir. Bunlar; uzunluk, sentromer konumu, sekonder boğumu, bant özellikleri ve otoradyografik özellikleridir. Sağlıklı insanlarda 46 kromozom bulunur bu kromozomlarda oluşan anormal yapılar bireyin ileride büyüme, gelişme ve organ fonksiyonlarında birçok sorun oluşmasına sebep olmaktadır. Tekrarlayan Abortus (düşükler), erkek ve kadın kısırlığı (infertilite) ve lösemi gibi durumlarda ilk olarak yapılması gereken tetkik Karyotip Analizidir. Fetusun yaşam ortamı olan Amniyon sıvısı , kan örneği ve kemik iliği numunelerinden çalışılmaktadır. Karyotipten faydalanılarak çeşitli türlerin kromozom haritaları çıkarılabilmektedir.

 

Yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin elde edilmesi amacıyla, bütün bir bitki ya da hücre, doku ve organ gibi bitki kısımlarının steril şartlarda ve yapay besin ortamlarında kültüre alınması işlemidir.
Bitkilerin klonal olarak hızlı çoğaltılması, Geleneksel yöntemlerle kolay çoğaltılmayan bitkilerin çoğaltılması, Hastalık etmenlerinden arınmış bitki elde edilmesi, Islah amaçlı çalışmalar, Somaklonal varyasyonların oluşturulması, Haploid bitkilerin elde edilmesi, Bitki gen kaynaklarının muhafazası, Biyokimyasal ürünlerin (sekonder metabolitlerin) elde edilmesi gibi amaçlar için yapılmaktadır.

 

Vücudumuzdaki birçok hücre DNA’mızı içerir. İki insanın DNA’sı %99,9 oranında aynıdır. Ancak geri kalan kısım parmak izi gibi kişiye özgüdür. Bu, çok düşük bir oran gibi görünebilir. İnsan DNA’sının yaklaşık üç milyar nükleotid çifti içerdiği göz önüne alındığında iki insanın DNA’larında üç milyon farklı nükleotid çifti bulunduğu söylenebilir. İnsan DNA’sındaki farklılıkların belirlenmesi yöntemi DNA parmak izi olarak isimlendirilir. DNA parmak izinin belirlenmesi sayesinde günlük hayatta karşılaşılan birçok probleme çözüm bulunabilir. DNA parmak izi belirlenirken DNA örnekleri elektroforez yöntemi kullanılarak karşılaştırılır. Elektroforez, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği araştırmalarında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntemde elektriksel olarak yüklü moleküller büyüklüklerine göre ayrılır.

 

Giyilebilir teknoloji, aksesuar olarak ya da kıyafetin bir parçası olarak giyilen teknolojik ürünleri tanımlamak için kullanılan genel tabirdir. Birçok giyilebilir teknoloji ürünü var olsa da, aralarındaki en popüler olanlar hareket takip ekipmanları ve akıllı saatlerdir. Giyilebilir teknolojinin en önemli özellikleriden biri, İnternet’e bağlanarak cihaz ile ağ arasında veri aktarımı yapabilmesidir. Bu veri alışverişi sayesinde giyilebilir teknoloji, nesnelerin interneti dünyasında ön plana çıkmaktadır. Teknolojik giyilebilir ürünler insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefler. Teknolojik kıyafet ve kişisel aksesuarlar, nanoteknoloji kullanılarak üretilerek, nesneler arası iletişim de mümkün kılar. Yani bu ürünler akıllı telefonunuzla sekronize olarak topladıkları verileri size sunabilecek şekilde tasarlanır. Giyilebilir teknoloji, akıllı telefonlar, mobil uygulamalar ve geniş ağ bağlantısı gibi yenilikler sayesinde dikkat çekebilmeye başlasa da, nesiller boyu gelecek tasvirinde kullanılmıştır.

 

Başvuru Formu

Başvuru Formu doldurarak bize katılabilirsiniz

Eğitim Takvimi ve Konaklama

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 119B992 Numaralı "Biyoteknolojinin Renkleri" Projesi Katılımcı Eğitim Takvimi

 

Başvuru Tarihleri: 13 Haziran 2020 – 20 Temmuz 2020
Katılımcı Sonuç Listesi:  28 Temmuz 2020
Proje Etkinlik Tarihi: 19 – 28 Ağustos 2020
Proje Etkinlik Yeri: Tekirdağ Ramada Otel

 

    Eğitimlerimiz Tekirdağ ili, SüleymanPaşa İlçesinde uygulanacaktır. İlçeye ulaşım masraflarınız hariç tüm konaklama ve beslenme masraflarınız proje (TÜBİTAK) tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Koşulları

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 119B992 Numaralı "Biyoteknolojinin Renkleri" Projesi Katılımcı Başvuru Formu Koşulları

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet veya özel kurumlarda çalışan Fen Bilimleri Öğretmenleri

Diğer Projeler

Projelerimiz

Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-1 eğitimi 15 Temmuz 2018 - 22 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

 

Trakya Üniversitesi’nin himayesinde, “TÜBİTAK 4005 118B116 No’lu Proje” kapsamında düzenlenen “Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji” başlıklı program ve etkinlikler dizisi, Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı, toplam 20 Fen ve Teknoloji ile Biyoloji öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi salonlarında, Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÜTAGEM) ve Mühendislik Fakültesi GBM Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen “Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji” projesi faaliyetlerine, Düzenleme Kurulu adına Proje Yürütücüsü ve Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Hasançebi, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı, Proje Koordinatörü MSc. Mete Arslan Konak, Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Gürkan, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Necmi Beşer, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yabaş, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bağcı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Figen Oymak, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Yağmur Dublen Göksu, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Arı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Melek Altıparmak Karakuş, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Mustafa İsmet Yağcı, Organizasyon Komitesi Üyeleri Emrah Akpınar, Metin Burak Tatlıses, Gül Çiçek Kılıç, Zeynep Çisem Mutafçılar, Pınar Altınoluk, Nebiye Pelin Türker, Özlem Balta, Gamze Korkut ile akademisyenler, Türkiye’nin çeşitli illerinden öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesinin ardından ilk konuşmayı “Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji” projesi Etkinlik Düzenleme Kurulu adına Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Hasançebi gerçekleştirdi. Doç. Dr. Semra Hasançebi, “Biyoteknoloji, yaşadığımız yüzyılın en önemli bilimsel devrimi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni ve önümüzdeki yıllara damgasını vuracak teknoloji olarak görülen biyoteknoloji ve bu alandaki gelişmeler, ilerleyen yıllarda öncelikle tarım ve sanayi üretiminde, sağlıkta ve pek çok alanda toplumsal yaşamın tüm alanlarında yansımalarını bulacak. İnsanlar, yüzyıllardır mikroorganizmaları, bitkileri ve hayvanları kullandı. Biyoteknolojinin gelişimi yaşam düzeyimizi yükseltmek için organizmaların genetiğini yeni yöntemlerle değiştirmeye ve bunları ya da bunların ürünlerini kullanmamıza olanak tanıyor. Şarap ve peynir yapımında mikroorganizmaların kullanımı ve çiftlik hayvanlarının seçilerek üretimi gibi yüzlerce yıl öncesinin uygulamaları biyoteknolojiye birer örnek teşkil ediyor.” dedi. Gelişen ve yenilenen teknolojinin günümüzde canlıların söz konusu olduğu pek çok alanda önemli soru ve tartışmaları da beraberinde getirdiğini belirten Doç. Dr. Semra Hasançebi, “Büyük bir gelişme kaydederek teknolojisi ve uygulama alanları ile insanlığın geleceğini şekillendirecek potansiyele sahip bu popüler bilim alanı sosyal, siyasi ve ekonomik tartışmaları da beraberinde getirdi. Biyoteknolojide takip edilemeyecek hızla artan bilgi ve teknolojiler, ülkemizde aynı hızla öğretim müfredatlarına yansıtılamıyor, konuların kapsamı yetersiz, öğretimi teorik ve yüzeysel kalıyor. Yapılan araştırmalar özellikle ilk ve ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin kodlanan bilgiden (genden) aktif ürüne (proteine) giden süreci, klonlama, rekombinant DNA (rDNA) gibi kavramları zihinlerinde canlandırarak görselleştirmekte zorlandıklarını ortaya koyuyor.” şeklinde konuştu.

Proje Koordinatörü MSc. Mete Arslan Konak ise projenin amacının öncelikle Fen ve Teknoloji ile Biyoloji öğretmenlerinin biyoteknoloji konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak olduğunu ifade ederek “Nihai noktada öğretmenlerimize, müfredatla ilişkili somut, işlevsel ve uygulamalı öğretim yöntemlerinin kazandırılması amaçlanıyor. Bu sayede biyoteknolojideki temel konular ve kavramları öğrencilere anlaşılır, kalıcı, basit araç ve gereçlerle aktif katılımlı ve eğlenceli bir biçimde aktarmaları hedefleniyor. Etkinliğin uzun vadeli hedefi ise genç neslin bu teknolojiyi ve çıktılarını doğru anlaması, meslek seçimince bilinçlendirilmesi ve ülkemizin geleceğinin şekillenmesine katkı sağlanması. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek eğitim programının düzenlenmesinde önemli katkılar sunan başta Trakya Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma, çeşitli üniversitelerden Edirne’ye gelen Düzenleme Kurulu üyelerine ve katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Trakya Üniversitesi bünyesinde çeşitli etkinlikler, teorik ve deneysel uygulamalar, yapılandırmacı yaklaşım, 5E Modeli ve iş birlikli öğrenme ile alanında uzman ve yetkin akademisyenler eşliğinde gerçekleştirilen proje dahilindeki eğitimler, 22 Temmuz 2018 tarihinde sona erdi.

Daha detaylı bilgi için

Haber Kaynağı : http://www.haberler.com/trakya-universitesi-gelecegin-teknolojisi-11096771-haberi/

 

Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2 eğitimi 23 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

 

Trakya üniversitesi akademik ve bilimsel alanda ortaya koyduğu başarılara yenisini ekleyerek “Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2” projesiyle bir ilki daha gerçekleştirdi. Trakya Üniversitesi'nde yürütülen ve TÜBİTAK-4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı tarafından desteklenen "Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2" projesi kapsamında teorik, interaktif, etkileşimli ve uygulamalı eğitim düzenlendi. Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÜTAGEM) ve Mühendislik Fakültesi GBM Biyoteknoloji Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen proje faaliyetlerine Proje Yürütücüsü ve Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Hasançebi, Proje Koordinatörü Uzman Biyolog Mete Arslan Konak, akademisyenler ve Türkiye'nin çeşitli illerinden öğretmenler katıldı. 
Projeyle, biyoloji öğretmenlerinin Biyoteknoloji konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak ve öğretmenlere, müfredatla ilişkili somut, işlevsel ve uygulamalı öğretim yöntemlerinin kazandırılması amaçlanmış olup projenin asıl hedefi, öğretmenler aracılığıyla genç neslin bu teknolojiyi ve çıktılarını doğru anlamaları, öğrencilerin meslek seçimlerinde bilinçlendirilmeleri, dolayısıyla ülkemiz geleceğinin şekillenmesine katkı sağlanmasıdır. Ayrıca, katılımcıların biyoteknoloji okur-yazarlık seviyesinin arttırılması bu sayede toplumun özellikle de genç neslin abartılardan veya bilgi kirliliğinden korunmasına da katkı sağlanması hedeflenmektir. 

İnsanlığın geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip olgununu söyleyen Projeye Yürütücüsü Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Hasançebi, "Biyoteknoloji, yaşadığımız yüzyılın en önemli bilimsel devrimi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Artık bilim insanları, bu teknoloji ile istenen genleri değiştirme ve bir türden diğerine gen aktarma imkanına sahiptir ve bu imkan, kullanılan organizmaların da sınırsızlığı anlamına gelmektedir. Toplumda sadece GDO ile tanınırlık kazanan biyoteknoloji, bunun aksine hemen her alanda canlıların kullanımı ile doğal ve innovatif çözümler sunan bir teknolojidir. Ayrıca yaşanan hızlı gelişmeler sayesinde insanlığın geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip görünmektedir. Dolayısıyla bu popüler bilim/uygulama alanı sosyal, siyasi ve ekonomik tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Toplumun biyoteknolojiyi anlaması, gerçekleşen ilerlemeleri, yararlarını ve risklerini değerlendirebilmeleri için doğru temel bilgi düzleminin oluşturulmasına gereksinim vardır.” dedi. 

Sosyobilimsel konular hakkında eğitim veren Doç. Dr. Hikmet Sürmeli, “Öğretim programlarında sosyobilimsel konular yerini aldı. Bu konudaki yetersiz eğitim göz önüne alındığında biyoloji öğretmenlerinin projede yer alması çok iyi oldu. Öğretmenlerin özellikle uygulamalı olarak bu konularda eğitim alması da projenin diğer önemli noktası oldu.

Proje Koordinatörü Uzman Biyolog Mete Arslan Konak, "Azalan laboratuvar dersi yapma isteğini bu proje ile arttırmış olduk. Ayrıca gen terapi, biyoteknolojik ilaçlar, rekombinant DNA teknolojileri, 21. yüzyılda öğretmenler için web 2.0 araçları ve biyogüvenlik konularında eğitim verdik.” dedi.

Daha fazla detaylı bilgi için

Haber Kaynağı: https://www.trhaberler.com/trakya-universitesi-gelecegin-teknolojisi-biyoteknoloji-2-ile-ilke-imza-atti-haber-391793

Ulaşım

Ulaşım

<iframe src="https://maps.google.com/maps?width=100%25&amp;height=400&amp;hl=en&amp;q=Altınova Mah, İsmet İnönü Blv. Cad D:No:79, 59100 Süleymanpaşa/Tekirdağ&amp;t=&amp;z=14&amp;ie=UTF8&amp;iwloc=B&amp;output=embed" width="100%" height="400px" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen=""></iframe>

Asil ve Yedek Liste

Katılımcı Listesi

 

Eğitim Programı

Projemizde gerçekleşicek olan eğitim programımız

Destekleyenler

Projemizi Destekleyenler

 

Fotoğraf
Arşivi

Fotoğraflara göz atın.

image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1

Video Galeri

Tüm videolarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İletişim

Formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsinz.